Ratkaisukeskeinen lyhytterapia

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on nimensä mukaisesti nopeaa matalan kynnyksen mielenterveystyötä. Apu voi löytyä nopeastikin, jopa parin terapiakäynnin aikana. Ratkaisukeskeisessä terapiassa ei kaivella juurta jaksain menneitä eikä etsitä syitä tai syyllisiä. Lyhytterapia on 1-20 kerran prosessi, jossa katse suunnataan tulevaan ja jonka keskipisteenä on asiakkaan toivoma teema tai tietty rajattu ongelma-alue. Se on tavoitteellista työskentelyä, jossa hyödynnetään asiakkaan omia vahvuuksia, vahvistetaan uskoa asiakkaan kykyihin sekä lisätään toiveikkuutta.

Miksi hakeutua lyhytterapiaan?

Mietityttäviä asioita voivat olla esimerkiksi ihmissuhdeongelmat, ahdistus, uupumus, akuutit elämänkriisit, läheisen kuolema tai vakava sairastuminen, itsetuntemuksen kasvattamisen tarve, erilaiset riippuvuudet ja pelot. Elämässäsi on voinut tapahtua asioita, joiden käsittelemiseksi tai ymmärtämiseksi kaipaat apua tai esimerkiksi uuden suunnan etsiminen ja itsensä kehittäminen ovat ajankohtaisia.
Ratkaisukeskeiselle työlle on ominaista:
  • Asiakaslähtöisyys. Asiakas voi olla yksilö, perhe, ryhmä tai työyhteisö. Asiakas asettaa itse omat tavoitteensa sen sijaan, että joutuisi hyväksymään asiantuntijoiden määrittelemät tavoitteet.
  • Tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus. Keskusteluissa painopiste on tavoitteissa ja siinä, miten asiakas voi ne saavuttaa.
  • Voimavarakeskeisyys. Tutkitaan ja hyödynnetään asiakkaan kykyjä, taitoja ja osaamista. Menneisyyttä tarkastellaan pikemminkin voimavarana.
  • Poikkeuksien ja edistyksen huomioiminen. Tutkitaan erityisesti aikoja ja hetkiä, jolloin vaikeudet ovat paremmin hallinnassa tai jokin tavoite toteutuu, vaikka osaksikin.
  • Myönteisyys, luovuus ja huumori. Uusien näkökulmien syntymisen lisäksi olennaista on ideoida vuorovaikutussuhteessa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja testata niitä.
  • Hyödyntäminen ja konstruktiivinen näkemys. Ratkaisukeskeinen työtapa on salliva, ja siinä voidaan vapaasti liittää muista työmuodoista lainattuja ideoita, kuten taidetta, luontoa, NLP-tekniikoita, tarinoita, kotitehtäviä, sopimuksia jne.
  • Yhteistyö ja kannustus. Asiakkaan verkostot ja läheiset nähdään voimavarana, ja pulmia voidaan ratkoa yhteistyössä heidän kanssaan. Tärkeä osa työtä on aito myönteinen palaute sekä ansion ja kiitosten jakaminen edistyksestä eri osapuolille.

Miten pääset alkuun?

Tullaksesi ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan et tarvitse lähetettä etkä diagnoosia, eikä maksuton 45 minuutin kartoituskäynti velvoita aloittamaan varsinaista terapiaa. Lyhytterapia ei tällä hetkellä ole Kelan korvattavuuden piirissä eikä se ole sairaudenhoitoa. Terapeuttia sitoo salassapito- ja vaitiolovelvollisuus.