Sosiaalihuollon avopalvelut

Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja nuorille. Työskentely rakennetaan yksilöllisesti asiakkaan ja hänen perheensä tarpeen mukaisesti.

Ammatillinen tukihenkilötyö aikuisille

Aikuisille suunnattu ammatillinen tukihenkilötyö sopii esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, vammaisille henkilöille tai lastensuojelun jälkihuollon nuorille. Työ on tavoitteellista yhteistyötä, jota toteutetaan asiakkaan omassa ympäristössä, niissä asiakkaalle haastavissa tilanteissa ja paikoissa, joissa elämänhallinta tarvitsee tukea.

Ammatillinen tukihenkilötyö

Ammatillinen tukihenkilötyö on tarkoitettu sosiaalihuollon ja lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille ja nuorille. Työskentely rakennetaan yksilöllisesti asiakkaan ja hänen perheensä tarpeen mukaisesti.

Ammatillisena tukihenkilönä voin auttaa esimerkiksi seuraavissa asioissa:

 • Sosiaalisten taitojen vahvistaminen
 • Omien vahvuuksien ja voimavarojen löytyminen ja vahvistaminen
 • Keskustelu turvallisen ja luotettavan aikuisen kanssa
 • Vuorokausirytmin löytäminen
 • Koulunkäynnin tukeminen
 • Arjen asioiden tukeminen ja harjoittelu
 • Rikoksettoman elämän tukeminen
 • Mielekkään tekemisen löytäminen
 • Opiskeluun ohjaaminen
 • Päihteettömyyden tukeminen
 • Perheen ristiriitojen selvittäminen

Työskentelyn sisältö määräytyy ensisijaisesti lapsen hyvinvoinnin ja yksilöllisten tarpeiden mukaan tukien lapsen ikätasoista kehitysvaihetta. Teen tiivistä yhteistyötä perheen, sosiaalityöntekijän sekä asiakkaan muiden verkostojen kanssa. Tukihenkilötoiminta on määräaikaista ja sen kesto sekä tavoitteet määritellään yksilöllisesti yhteistyössä asiakkaan, läheisten ja sosiaalitoimen kanssa.

Ammatillinen tukihenkilö aikuiselle

Elämänhallinta, arkitaidot, vuorovaikutustilanteiden harjoittelu, opiskelun aloittaminen tai töihin palaaminen voivat olla haastavia ilman tukea. Olemalla ammatillinen tukihenkilö aikuiselle voin olla tukemassa asiakkaan selviytymiskykyä, kykyä toimia itsenäisesti sekä auttaa löytämään ne voimavarat, joiden avulla asiakkaalla on mahdollisuus hyvään ja turvallisempaan elämään.

Aikuisille suunnattu ammatillinen tukihenkilötyö sopii esimerkiksi mielenterveys- ja päihdekuntoutujille, vammaisille henkilöille tai lastensuojelun jälkihuollon nuorille. Työ on aina tavoitteellista yhteistyötä, jota toteutetaan asiakkaan omassa ympäristössä, niissä asiakkaalle haastavissa tilanteissa ja paikoissa, joissa elämänhallinta tarvitsee tukea.

Työskentely suunnitellaan aina yksilöllisesti asiakkaan tarpeet ja toiveet huomioiden. Työn taustalla on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen ammatillinen työote.

ks. Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus

Työskenteletkö sosiaalitoimessa, lastensuojelulaitoksessa tai jossain muualla,
jossa ajattelet palveluilleni olevan tarvetta?
Sovitaan tapaaminen ja pohditaan yhdessä lisää.